Samooskrbna kmetija Nebova

Sodobni plus energijski apartmaji in / ali stanovanja


V nadaljevanju projekta planiramo izgradnjo večstanovanjskega energetsko samooskrbnega objekta s poslovnimi in družabnimi prostori v pritličju in apartmaji oziroma stanovanji za člane in članice zadruge nad njimi.

Kljub zadružni gradnji, bodo stanovanja in apartmaji lastniški.  Predvidevamo, da bo z zadružnim načinom gradnje  možno doseči ceno okoli 1000 EUR/m2. Energija je 100% iz obnovljivih virov (sončni paneli). Izpustov v okolje zato ni, tudi posrednih ne (kot npr. pri klasičnem ogrevanju na elektriko, ker se skoraj polovica električne energije pridobi v termo elektrarnah).


Osnovna arhitektura: minimalizem


Majhna stanovanja ali apartmaji, glede na število oseb 15 - 90 m2 neto stanovanjske površine plus skupni prostor(i).


Način gradnje


Hiša bo grajena po sistemu »skoraj nič energijskih hiš«. Torej sodobna energetsko varčna hiša. Na strehi so nameščeni sončni paneli. S tem si zagotovimo oskrbo z električno energijo ter ogrevanje.

Gradnja je klasična (ne montažna) zaradi dolgoročne varnosti in večje možnosti za samo udeležbo pri določenih delih.

Vgrajeni materiali so najkakovostnejši, sicer upoštevajoč tudi ceno, a pri tem se ne varčuje, ker se na dolgi rok ne izplača.


Dodatne zahteve pri gradnji so:

Konstrukcija mora biti visoko potresno varna

Predvsem strešna konstrukcija mora biti dizajnirana in izvedena na način, da zagotavlja visoko odpornost proti viharjem in drugim ekstremnim vremenskim pojavom (npr.  toča). Torej ustrezna kovinska streha, na primeren način zaključena

Objekt mora biti požarno varen in neobčutljiv na vodo (da se osnovna konstrukcija zgradbe ne poškoduje pri morebitnih poplavah ali v primeru požara)

Objekti morajo biti zaščiteni pred udari strel, s kvalitetnimi strelovodi

2 fazna vodovodna napeljava: pitna voda za umivalnik v kuhinji in kopalnici ter tuš; deževnica in voda iz lokalnih virov za pralni stroj in wc kotliček, za zalivanje in podobno

Stanovanja imajo dimnik za primer nepredvidljivih okoliščin


Energetika in ogrevanje stanovanj


Kot že omenjeno, ima hiša sončni panel, kateri pri skoraj nič energijskem načinu gradnje zadostuje za potrebe po električni energiji, za avtomobilsko polnilnico in za potrebe ogrevanja.

Predviden je sistem »net metering«: presežke proizvedene električne energije se oddaja v omrežje. Ko so potrebe za delovanje stavbe in naprav večje od proizvodnje elektrike iz sončne elektrarne, se energija vzame iz omrežja nazaj. Na tak način je hiša energetsko samooskrbna, ali celo plus energijska: se pravi, da planiramo proizvesti presežek energije.

Predvideno je ogrevanje z električnim talnim ali stenskim gretjem.  Manjša toplotna črpalka je namenjena ogrevanju sanitarne vode.

Kljub temu ima hiša vso instalacijo (dimniki, zračne lopute), da lahko kadar koli preide na klasični način delovanja (ogrevanje prostorov in sanitarne vode, kuhanje) z energenti iz bližnjega okolja (drva iz gozda).


Finančni načrt


Predvidevamo ceno okoli 1000 EUR za m2 stanovanja (vključno s skupnimi prostori: kuhinja in centralni skupni družabni prostor, pralnica - sušilnica), kljub kvalitetni gradnji in sicer:


Z optimalnim načinom večstanovanjske arhitekture (več stanovanj v eni hiši)

Z lastno udeležbo pri nekaterih, predvsem zaključnih delih za tiste, ki bi to želeli (npr. pleskanje, …)

stanovanja so lahko manjša zaradi skupnih prostorov

ugodnejša cena pri izvajalcih in dobaviteljih zaradi skupnega nastopa zadruge kot celote (količinski popusti)

investitorji smo sami, torej v končni ceni ni vštet dobiček (če nek investitor gradi stanovanja, jih želi seveda končnemu kupcu prodati z dobičkom)

zadruga ne bo samo iskala najugodnejših izvajalcev, ampak se lahko cena zniža tudi tako, da za določena dela zadruga sama zaposli ustrezne delavce. To je ceneje, kot če glavni izvajalec najema podizvajalce (električarje, vodovodarje, …)

zaradi energetsko učinkovite gradnje pričakujemo tudi določene subvencije Eko sklada.

Cilj je energetska samooskrbnost. Sončni paneli bi zadostovali za potrebe ogrevanja in oskrbe z električno energijo za stanovanje, ter za avto polnilnico.


Lastna udeležba pri preprostih delih


Kdor bo želel oziroma imel to možnost, bo lahko sodeloval pri določenih manj zahtevnih delih, ter tako znižal znesek skupnega plačila za svoje stanovanje.

Z izvajalci bomo poizkušali doseči čim širši nabor del, ki jih lahko naredi vsak sam ali ob pomoči sorodnikov.

Za nekatera opravila bomo v sklopu zadruge organizirali tudi tečaje in podporo strokovnjakov (na primer pleskarja), ki bodo nudili strokovno pomoč pri lastni izvedbi, ter po potrebi tudi nadzirali delo v lastni režiji, da bo opravljeno res dobro.


Lastništvo


Stanovanja so lastniška. Vsak posamezni investitor/lastnik stanovanja je član zadruge. Stanovanjska zadruga nastopa v času gradnje kot povezovalni člen med posameznimi investitorji/lastniki in izvajalci ter vodi in nadzoruje gradnjo. Za doseganje ugodnejših pogojev in cene oz. večjih popustov nastopa zadruga kot naročnik v imenu vseh članov. Za določena dela lahko zadruga sama najame izvajalce, če je tako ugodneje in če ne vpliva na kvaliteto izvedenih del.

Po končani gradnji zadruga prevzame vlogo upravitelja stavb in skupne infrastrukture ali za to najame zunanjega izvajalca.

Stran ne uporablja piškotkov. Več …        GDPR ter Varnost in zasebnost      Kontakt

Na prvo stran